Wettelijke verplichtingen


Op Federaal en Gewestelijk niveau gelden een hele reeks van (informatie)vereisten die verstrekt moeten worden binnen het kader van vastgoedoverdrachten. Deze verplichting rust zowel op de verkoper als op zijn bemiddelaar.

Er zijn twee fasen te onderscheiden waarbinnen deze verstrengde verplichtingen gelden, enerzijds bij de totstandkoming van de overeenkomst tot overdracht van het onroerend goed en anderzijds in de publiciteitsfase daaraan voorafgaand, men name bij het openbaar te koop stellen van het vastgoed.

De verplichting bestaat uit het verstrekken van zeer uiteenlopende informatie welke reeds in de publiciteit aanwezig moet zijn, minstens op het ogenblik van de te koop stelling aangevraagd dient te worden.

Het verzaken aan deze verplichting kan zeer vergaande en ingrijpende gevolgen kennen. Om die reden wenst Vastguide haar gebruikers dan ook bij te staan, door op een eenvoudige en overzichtelijke manier weer te geven welke – in de wetgeving wijd verspreide – informatie er allemaal opgenomen moet worden.

Hieronder geeft u het adres in voor welk specifiek goed u de verplicht op te nemen informatie wenst te bekomen.